Showing 1–12 of 55 results

5,550,000
5,550,000

Dụng cụ

Bình lắc

90,000
2,300,000
2,600,000

Dụng cụ

Bình Soda ISI

2,175,000

Dụng cụ

Bình ủ trà

450,000

Dụng cụ

Boston shake

435,000

Nguyên liệu

Bột Cheese

440,000

Nguyên liệu

Bột Trà Sữa

70,000

Nguyên liệu

Bột trà sữa Gongcha

120,000
650,000